تبلیغات
از شیر مرغ تا جان آدمیزاد

از شیر مرغ تا جان آدمیزاد

  • به تهران دانلود خوش آمدید
عضویت ...
 

یک نگاتیو را فقط با مغزتان ظاهر کنید!

 

این عکس، یک تبلیغ شرکت سونی است

 

روی نقاط رنگی روی بینی در عکس تمرکز کنید، تا ۳۰ بشمارید، حالا به دیوار یا سقف سفید رنگ یا هر جایی که سفید یکدست باشد نگاه کنید و شروع به پلک زدن کنید.

تبریک! شما فقط بامغزتان یک نگاتیو را ظاهر کردید!

 

ادامه مطلب یک نگاتیو را فقط با مغزتان ظاهر کنید!